İngilizce Dil Laboratuvar Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kurtaman, E., Arslan, A. (2012). Üniversite hazırlık programı öğrencilerinin İngilizce Dil Laboratuvar Dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi. Uluslararası Egitim Programları ve Ögretim Çalısmaları Dergisi, 2(4), 67-77.

Sorumlu Yazar: 
Ali ARSLAN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: