Dijital Muhasebe Okuryazarlığı Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tekbaş, İ., Kurnaz, E. ve Azaltun, M. (Ekim, 2018). Dijital muhasebe okuryazarlığı: Muhasebe meslek mensupları üzerine bir araştırma. 5. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresinde sunulan tam metin bildiri (s.223-238). İzmir, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
İSMAİL TEKBAŞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: