Dijital Konuşma Eğilimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yurdakal, İ., H. (2019).Dijital Konuşma Eğilimi Ölçeğinin geliştirilmesi: Güvenirlik geçerlik çalışması (DİKE).3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumunda sunulan bildiri (USEAS 2019). Muğla, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
İbrahim Halil YURDAKAL
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: