Dijitalleşmenin ve Teknolojik Gelişmelerin Muhasebe Mesleğine ve Meslek Mensuplarına Etkilerine Yönelik Anket

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tekbaş, İ. (2018). Dijital çağda muhasebe mesleğinin yeniden tasarımı: Mali mühendislik [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Okan Üniversitesi,İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
İsmail TEKBAŞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: