Dijitalleşmenin Muhasebe Eğitimine Etkileri Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kurnaz, E., Tekbaş, İ., Bozdoğan, T., ve Çetin, Ö. O. (Ekim, 2019). Dijitalleşmenin muhasebe eğitimine etkileri: Muhasebe meslek mensupları üzerine bir araştırma. 16. Uluslararası Muhasebe Konferansında sunulan tam metin bildiri (s.204-211). Kuşadası, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
İSMAİL TEKBAŞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: