Dijitalleşmenin Muhasebe Mesleğine ve Meslek Mensuplarına Etkilerine Yönelik Ölçek

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tekbaş, İ. (2018). Dijitalleşmenin ve Teknolojik Gelişmelerin Muhasebe Mesleğine ve Meslek Mensuplarına Etkileri (Yüksek Lisans Tezi). Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
İSMAİL TEKBAŞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: