Dijital Eğitsel Oyun Geliştirme Öz-Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kelleci, Ö., ve Kulaksız, T. (2020). Dijital Eğitsel Oyun Geliştirme Öz-Yeterlik Ölçeğinin geliştirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. http://dx.doi.org/10.9779/pauefd.716426.

Sorumlu Yazar: 
Özge Kelleci
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: