Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Manap, A. & Durmuş, E. (2020). Development of Digital Parental Awareness Scale. Inonu University Journal of the Faculty
of Education, 21(2), 978-993. doi: 10.17679/inuefd.711101

Sorumlu Yazar: 
Abdullah Manap
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1-Telefonumla uğraşırken, çocuğumun söylediklerini dinlemediğim olur
3-Çocuğum, telefonumla çok fazla vakit harcadığıma tanık olur
12-Teknolojik yeniliklerin çocuklarım açısından faydalarını ve risklerini analiz ederim
15-Çocuğum internette video izlerken, rahatsız edici videolarla (cinsel, şiddet içerikli) karşılaşırsa haberim olur

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Hiçbir Zaman – 5=Her Zaman)
İletişim: