Dijital Ortamda Yazmaya İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Susar Kırmızı, F., Kapıkıran, Ş. ve Akkaya, N. (2021). Dijital ortamda yazmaya ilişkin tutum ölçeği (DOYAT): Ölçek geliştirme çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. https://doi.org/10.9779/pauefd.684858

Sorumlu Yazar: 
Fatma SUSAR KIRMIZI
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: