Dijital Dönüşüm Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sağlam, M. (2021). İşletmelerde Geleceğin Vizyonu Olarak Dijital Dönüşümün Gerçekleştirilmesi ve Dijital Dönüşüm Ölçeğinin Türkçe uyarlaması. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(40), 395-420. doi: 10.46928/iticusbe.764373

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Sağlam
Geçerlik: 

CR-birleşim geçerlilik değeri 0,904 ve AVE-ayrışım geçerliliği değeri 0,731 olarak elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

Cronbach Alfa değeri 0,954

DD1Firmamız yeni teknolojileri keşfetme ve kullanma becerisine sahiptir
DD2 Firmanın değer yaratmasında dijital dönüşüm faaliyetlerine yer verilir
DD3 Firmamızda dijital dönüşüme yönelik organizasyon yapısı, süreç ve yetkinliklerde iyileştirmeler yapılır
DD4 Firmamız dijital dönüşüm çabalarına cevap olarak harekete geçmiştir ve süreci finanse etme yeteneğine sahiptir
DD5 Firmamızın yeni liderlik rolleri ve yönetim yaklaşımları dijital dönüşüm hızını kolaylaştırır
DD6 Firmamız dijital dönüşümü gerçekleştirmeye yönelik ölçeklendirilebilir, esnek ve değer üreten operasyonlar oluşturmak için stratejik girişimler yürütür.
DD7 Firmamız daha iyi veri optimizasyonu sağlamak için dijital bilgiden yararlanmaya yönelik stratejik girişimler yürütür.
DD8 Firmamız, dijital mecraları ve teknolojileri araştırma ve uygulamaları takip etmeye yönelik sürekli olarak stratejik girişimler yürütür.
DD9 Firmamız temel stratejilerini kurumsal yeterlilikler çerçevesinde dijital olarak oluşturur.
DD10 Firmamız değer önerisi ve gelir paylaşımını içeren tamamlayıcı yeterlilikler için ortaklar ve paydaşların işbirliğinden yararlanır.
DD11 Firmamız yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla yoğun interaktif dijital bağlantılar oluşturur
DD12 Firmamız doğuştan dijital çağa yetişen çalışanlar için esnek ve çekici bir çalışma ortamı sağlar.

Derecelendirme: 
(1=Hiç katılmıyorum, 5=Tamamen katılıyorum)
İletişim: