Lüks Tüketim Eğilimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Doğan, V., Özkara, B. Y., & Doğan, M. (2018). Luxury Consumption Tendency: Conceptualization, scale development and validation. Current Psychology, 39, 934–952. doi: https://doi.org/10.1007/s12144-018-9813-y

Sorumlu Yazar: 
Volkan Doğan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: