Devir Teslim Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tuna, R., & Dalli, B. (2019). The Turkish version of the Handover Evaluation Scale: Avalidity and reliability study. International Journal of Nursing Practice, 25,1-7. https://doi.org/10.1111/ijn.12787

Sorumlu Yazar: 
Rujnan Tuna
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: