Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına Yönelik Öğretmen Öz Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uğurlu, F., & Aylar, F. (2017). Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına Yönelik Öğretmen Öz-algı Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1). 28-43.

Sorumlu Yazar: 
Fatih UĞURLU
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: