Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına İlişkin Öğrenci Görüşleri Anketi (DYKİGA)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

İncirci, A., İlğan, A., Sırem, Ö., ve Bozkurt, S. (2017). Ortaöğretim destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin öğrenci görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (42), 50-68. https://doi.org/10.21764/efd.84291

Sorumlu Yazar: 
Ayhan İncirci
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: