Derslerde Akıllı Telefon Siber Aylaklığı Ölçeği (DATSAÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Polat, M. (2018). Derslerde Akıllı Telefon Siber Aylaklığı Ölçeği (DATSAÖ): Üniversite öğrencileri için bir ölçek uyarlama çalışması. Social Sciences Studies Journal (SSSJournal), 4 (21), 3114-3127.

Sorumlu Yazar: 
Murat Polat
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
6’lı (hiçbir zaman (1); nadiren (2); bazen (3); sık sık (4); çoğu zaman (5) ve her zaman (6))
İletişim: