Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karadağ, M., Zalluhoğlu, A., Günal, G., Dayıoğlu, O., ve Kışla, T. (2019). Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Motivasyon Ölçeğinin geliştirilmesi. Ege Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 146-157.

Sorumlu Yazar: 
Metin Karadağ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: