Derse Katılmama Durumundaki Zaman Yönelimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eryılmaz, A., Dereli, E.(2011). Derse Katılmama Durumundaki Zaman Yönelimi Ölçeğinin psikometrik özellikleri. İlköğretim Online, 10(3), 1178-1190.

Sorumlu Yazar: 
Ali Eryılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: