Derse Katılım Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sever, M. (2014). Derse Katılım Envanterinin Türk Kültürüne Uyarlanması. Eğitim VE Bilim, 39(176), 171-182

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Sever
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

5 alt boyut ve 24 madde
Duyuşsal Katılım (1 m): Kendimi ilgili hissediyorum.
Davranışsal Katılım-Uyma/İtaat (10 m): Yapılan etkinliklere ciddiyetle katılıyorum.
Davranışsal Katılım-Sınıf Katılımı (13 m): Diğer öğrencilerle birlikte çalışırken birbirimizden öğreniyoruz.
Bilişsel Katılım (20 m): Sınıf etkinlikleri sırasında düşündüklerimin ya da yaptıklarımın ne kadar nitelikli olduğunu sorguluyorum.
Derse Katılmama (23 m): Yalnızca çalışıyormuş gibi yapıyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: