Derse Katılım Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çekin, A. (2014). Ortaokul beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine katılıma ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi , 44(201), 203-214.

Sorumlu Yazar: 
Abdulkadir Çekin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: