Deri Kanseri ve Güneş Bilgi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Haney M. Ö., Bahar, Z., Beşer, A., Arkan. G., & Cengiz, B. (2016). Psychometric Testing of the Turkish Version of the Skin Cancer and Sun Knowledge Scale in Nursing Students. Journal of Cancer Education.

Sorumlu Yazar: 
Meryem Öztürk Haney
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

25 madde

Derecelendirme: 
İletişim: