Kendi Kendine Deri Muayenesi (KKDM) Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Koştu, N., Erkin, Ö. ve Bayık Temel, A. (2014). Kendi Kendine Deri Muayenesi (KKDM) Formunun Türkçe uyarlaması: Geçerlilik çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 7(1), 7-11.

Sorumlu Yazar: 
Nazan Koştu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: