Depresyon için Davranış Etkinleştirme Ölçeği (DAV-ET)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sarıgül, R. H. (2014). Türkçe’ye Uyarlanmış Davranış Etkinleştirme Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi, Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Rabia Hazar Sarıgül
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğini sınamak amacıyla yapılan Faktör Analizi maddelerin orijinalinden farklı olarak altı faktöre dağıldığı
görülmüştür. Orijinal çalışmada ayrışması beklenen ama aynı faktöre yüklenen bilişsel kaçınma ve ruminasyonu değerlendiren maddeler bu çalışmada ayrışarak farklı faktörler üzerine yüklenmişlerdir.

Güvenirlik: 

Cronbach’s alpha iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .94, Spearman Brown ve Guttman iki yarı güvenirlik katsayıları sırasıyla .89 ve .88’dir. Bu bulgular ölçeğin güvenilirliğini desteklemektedir.

25 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
0 = hiç olmadı, 2 = biraz oldu, 4 = oldukça oldu, 6 = çok oldu