Çocuklar için Depresyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Öy, B. (1991). Çocuklar için depresyon ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 2(2), 132-136.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: