Dermatolojik Yaşam Kalite Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gurel, M.S., Yanik, M., Simsek, Z., Kati, M. & Karaman, A. (2005). Quality of life instrument for Turkish people with skin diseases. International Journal of Dermatology, 44, 933-938.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: