DSM-5 Düzey 2 Depresyon Erişkin Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aşık-Aydın E., Çöldür, E. Ö., & Aydemir, Ö. (2017). DSM-5 Düzey 2 Depresyon Erişkin Ölçeği Türkçe Formunun geçerliliği ve güvenilirliği. Psychiatry, 18(2), 57-62. doi: 10.5455/apd.240510

Sorumlu Yazar: 
Ecenur Aydın Işık
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: