Denetime İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gündüz, Y., Elma, C. ve Aslan, H. (2018). Denetime İlişkin Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 31-59.

Sorumlu Yazar: 
Yüksel Gündüz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: