Benlik Algısı Profili ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gabay, R. (1996). Çocuklarda benlik sisteminin incelenmesi (Doktora Tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: