Demokratik Olmayan Öğretmen İnanç Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kesici, Ş. (2006). Demokratik Olmayan Öğretmen İnanç Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eurasian Journal of Educational Research, 24, 143-152.

Sorumlu Yazar: 
Şahin Kesici
Geçerlik: 

Faktör analizi sonucunda 29 maddelik üç faktörlü ölçek elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin içsel tutarlılık katsayısı 0,81 bulunmuştur. Üç alt boyu- tun kendi içlerinde hesaplanan iç tutarlılık katsayıları; eşitlik için 0, 77, özgürlük için 0, 72 ve adalet için 0,72 olarak bulunmuştur.

Ölçek 29 madde üç faktörlü yapıdadır.

Derecelendirme: 
İletişim: