Demokratik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sincar, M., Şahin, İ., ve Beycioğlu, K. (2019). Demokratik Tutum Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 91-100.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Sincar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: