Demokratik Vatandaşlık Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldırım, C , Türkoğlu, A . (2017). Democratic Citizenship Attitude Scale: A Validity and Reliability Study. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46 (2), 649-664. 10.14812/cuefd.303672

Sorumlu Yazar: 
Cengiz YILDIRIM
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: