Değerler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dilmaç, B.., Arıcak, O.T., & Cesur, S. (2014) A Validity and Reliability Study on the Development of the Values Scale in Turkey. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(5), 1661-1671

Sorumlu Yazar: 
Bülent DİLMAÇ
Geçerlik: 

Öncelikle tüm değer ifadeleri için temel bileşenler analizi bağlamında açımlayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Kaiser-Meyer-Olkin örneklem uygunluğu değeri .926 ve Bartlett Sphericity Testi yaklaşık Ki-Kare değeri 14543.11 (p<.001) olarak bulunmuştur. Bileşen matrisi ve Varimax yöntemiyle gerçekleştirilen döndürme bileşen matrisi incelendiğinde tüm değerlerin toplam varyansın %65.37’sini açıklayan 13 faktör altında toplandıkları görülmüştür. Ortak varyansların “zaman” dışında (.431) tamamının .50’nin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte döndürülmüş bileşen matrisinde yer alan 14 değerin aynı anda birden fazla faktör altında .10’dan daha düşük bir farkla .32 ve üzeri yük değerine sahip olduğu ya da bir faktör altında tek başına kaldığı görülmüştür (Aile, Zaman ve Kişisel İç Bütünlük tek kalan değerlerdir). Bu nedenle bu 14 değer çıkartılarak aynı koşullar altında benzer nedenlerle açımlayıcı faktör analizi iki kez daha tekrarlanmıştır. Üçüncü faktör analizinde beş değer ve dördüncü faktör analizinde ise iki değer daha çıkartılmış, geriye kalan 39 değerin sorunsuz bir şekilde toplam varyansın %64.74’ünü açıklayacak şekilde dokuz faktör altında toplandığı görülmüştür. Son faktör analizinde Kaiser-Meyer-Olkin örneklem uygunluğu değeri .910 ve Bartlett Sphericity Testi yaklaşık Ki-Kare değeri 9133.26 (p<.001) olarak bulunmuştur. Adalet/Hakkaniyet (.466) dışındaki tüm değerlerin ortak varyansının .50 ile .80 arasında değişmekte olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Değerler Ölçeğinin faktörler bazında Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayıları da hesaplanmıştır. Analiz sonucunda “Toplumsal Değerler” için .90, “Kariyer Değerleri” için .80, “Entellektüel Değerler” için .78, “Maneviyat”için .81, “Materyalistik Değerler” için .78, “İnsan Onuru” için .61, “Romantik Değerler”için .66, “Özgürlük” için .65 ve “Fütüvvet” için de .63 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak, Değerler Ölçeği’nin ilk psikometrik bulguları, ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu yönündedir.

39 değer ifadesi ve 9 alt boyut

Sayın Katılımcı,
Aşağıda 39 farklı değer ifadesi bulunmaktadır. Lütfen bu değerleri tek tek okuyup sizin yaşamınızdaki anlam ve önemine göre karşısındaki puanlama cetvelinden duygu ve düşüncenizi en iyi yansıttığını düşündüğünüz puanı daire içine alarak işaretleyiniz. Puanın düşmesi ve sıfıra yaklaşması, o değerin sizin yaşamınızda çok önemli yer tutmadığını; puanın yükselmesi ve dokuza yaklaşması, o değerin sizin hayatınızda çok önemli ve vazgeçilmez olduğunu düşündürmektedir. Lütfen hiç bir değer ifadesini cevapsız bırakmayın. Çalışmamıza sağladığınız katkı için teşekkür ederiz.

Hiç Önemli Değil Çok Önemli
Sıra Değer 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Adalet (Hakkaniyet) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Akıl/Ruh Sağlığı 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Aşk 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Başarı 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 Beden Sağlığı 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 Bilgi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 Cesaret 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 Cömertlik 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 Çalışma 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 Dış Disiplin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 Din/İman 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 Eğitim 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 Emek 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
14 Eş/ Sevgili 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
15 Haz/Zevk 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
16 Hoşgörü 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
17 İbadet 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
18 İç Huzuru 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19 İnanç/İdeoloji 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 İtibar/Saygınlık 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
21 Kalite 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
22 Kariyer 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
23 Kişisel Gelişim 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24 Kültür 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25 Mal/Mülk 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26 Namus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
27 Nezaket 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
28 Öz Disiplin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
29 Özgürlük/Bağımsızlık 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30 Para 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
31 Saygı 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
32 Sorumluluk 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
33 Statü 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
34 Şeref/Onur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
35 Tevazu (Alçakgönüllülük) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
36 Toplumsal Huzur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
37 Tutarlılık (Davranışlarında) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
38 Yardımseverlik 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
39 Yaşam Hakkı 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Derecelendirme: 
10 Likert ( Hiç Önemli Değil i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Çok Önemli )
İletişim: