Çözüm Odaklı Düşünme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Arslan, Ümüt; Okur, Sinan; and Smock Jordan, Sara (2021) “The Validation of Solution Building Inventory in the Turkish Population,” Journal of Solution Focused Practices: Vol. 5 : Iss. 1 , Article 2.

Sorumlu Yazar: 
Sinan Okur
Geçerlik: 

Güvenirlik: 

Derecelendirme: 
5’li likert
İletişim: