De Jong Gierveld Yalnızlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çavdar, D., Bağcı, V., Çorbacı, E. C., Sarıtaş, S. & Taşdelen, M. K. (2015). Adaptation of De Jong Gierveld Loneliness Scale into Turkish. International Journal of Humanities and Social Science, 5(9).

Sorumlu Yazar: 
Derya Çavdar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

11 madde

Derecelendirme: 
4’lü Likert
İletişim: