Öğretmenler için Örgütsel Yalnızlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aslan, M. & Korkut, A. 2019). Öğretmenler için Örgütsel Yalnızlık Ölçeği geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. European Journal of Educational and Social Sciences, 4(2),122 –134.

Sorumlu Yazar: 
Mahire Aslan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: