Sanal Ortam Yalnızlık Ölçeği (SOYÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Korkmaz, Ö., Usta, E., ve Kurt, İ. (2014). Sanal Ortam Yalnızlık Ölçeği (SOYÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 144-159.

Sorumlu Yazar: 
Özgen Korkmaz
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliğini araştırma için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, madde-faktör toplam korelasyonu, düzeltilmiş korelasyonu ve madde ayırt edicilikleri hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini araştırmak için ise ölçeğin iç tutarlılık katsayısı ve kararlılık düzeyleri hesaplanmıştır.

3 alt boyut ve 20 madde
Sanal sosyalleşme (8) : Sanal ortamda oldukça sosyal bir insanım.
Sanal paylaşım (7) : Sanal ortamda daha çok sohbet edebileceğim kişiler var.
Sanal yalnızlık (5): Sanal ortamda hiç kimse beni gerçekten iyi tanımıyor.

Derecelendirme: 
5’li Likert “(1) hiç yansıtmıyor”, “(2) Çok az yansıtıyor”, (3) Kısmen yansıtıyor”, “(4) Çok yansıtıyor” ve “(5) Tamamen Yansıtıyor” şeklinde düzenlenmiş ve puanlanmıştır.
İletişim: