Davranışsal Niyetler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yıldırım Hacıibrahimoğlu, B. (2022). Preschool children’s behavioural intentions towards and perceptions of peers with disabilities in a preschool classroom. Early Child Development and Care. https://doi.org/10.1080/03004430.2021.2023516

Sorumlu Yazar: 
Binnur YILDIRIM HACIİBRAHİMOĞLU
Geçerlik: 

Yapı geçerliğinin kontrol edilmesi ve ölçeklerin doğrulanması için DFA yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı 0.869 olarak hesaplanmıştır.

15 madde

Derecelendirme: 
3’lü derecelendirme
İletişim: