Davranışsal Finans Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Medetoğlu, B. & Saldanlı, A. (2022). Bireylerin Yatırım Kararlarında Maruz Kaldığı Anomali ve Hevristikler Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Journal of Economic Policy Researches, 9(1), 53-74. doi: 10.26650/JEPR936253

Sorumlu Yazar: 
Batuhan Medetoğlu
Geçerlik: 

AFA sonuçlarına göre 25 maddelik ve 3 faktörlü yapı meydana gelmiştir. Ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterlilik Ölçütü %91 ve Test İstatistiğinin Olasılık Değeri 0,000 olarak hesaplanmıştır. Analiz sonucunda elde edilen 3 faktör örneklemin %51,69’unu açıklamaktadır.

Güvenirlik: 

Ölçekte 3 faktör bulunmaktadır. Tüm faktörlerin Cronbach’s Alpha katsayısı %87,6’dır. Alt faktörlerin Cronbach’s Alpha katsayıları sırasıyla %85,3, %77,8 ve %53,2’dir.

Ölçekte 25 madde bulunmaktadır. Örnek maddeler;
5. Sahip olduğum varlığın fiyatında bir değişiklik olduğunda, genellikle hemen varlığı satmayıp fiyatının yükselmesini beklerim.
15. Yatırım kararı verirken, fiyat hareketliliği nedeniyle haftanın ilk günü yerine son günü yapmaya özen gösteririm.
25. Yatırımlarımda daha önce başarılı olmuş kişilerin yapmış olduğu yatırımları, kendi yatırım kararlarımda da uygularım.

Derecelendirme: 
1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Kararsızım, 4-Katılıyorum, 5-Kesinlikle Katılıyorum
İletişim: