Değerler Eğitimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Beldağ, A., Özdemir, Ü. ve Nalçacı, A. (2016). Yedinci sınıf sosyal bilgiler dersindeki değerlerin kazanılma düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Erzurum ili örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (3), 1185-1199.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: