Egzersizde Davranışsal Düzenlemeler Ölçeği-2

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ersöz, G., Aşçı, F. H., ve Altıparmak, E. (2012). Egzersizde Davranışsal Düzenlemeler Ölçeği-2: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, 4(1), 22-31.

Sorumlu Yazar: 
Gözde Ersöz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: