Davranışsal İnhibisyon Anketi Ebeveyn Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kılıç, S. (2020). Davranışsal İnhibisyon Anketi’nin Ebeveyn Formunun 3-7 yaş çocukları için Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Tıpta uzmanlık tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

Sorumlu Yazar: 
Saliha KILINÇ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Toplam 30 madde
Sosyal yeniliklere inhibisyon ana ölçeği;
Erişkinler; 3, 16, 26,30
Akranlar; 2, 7, 8, 12, 19, 20
Performans; 10, 28
Durumsal yeniliklere inhibisyon ana ölçeği;
Ayrılma/okul öncesi; 9, 11, 18, 27
Yeni durumlar; 1, 5, 14, 15, 22, 23, 24, 25
13 ve 29. maddeler
Örnek madde (29). Yeni bir oyunun araç gereçlerini keyifle inceler.

Derecelendirme: 
Ölçek 1 (asla)’den 7 (her zaman)’e derecelendiren 7’li likert tipi bir ölçektir.