Bilişsel-Davranışsal Kaçınma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çakır, Z. (2016). Sıkıntıya Toleranssızlık Ölçeği ve Bilişsel-Davranışsal Kaçınma Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17(1), 24-32.

Sorumlu Yazar: 
Zehra Çakır
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

4 Alt boyut ve 29 madde
Davranışsal-Sosyal Kaçınma alt boyutu (8 m): Karşı cinsle sosyalleşebileceğim fırsatları geri çeviririm.
Bilişsel-Sosyal olmayan Kaçınma alt boyutu (10 m): Kendimi, gerçekten önemli olan işlerden/görevlerden kaçarken buluyorum.
Bilişsel-sosyal Kaçınma alt boyutu (5 m): Kişisel ilişkilerimdeki sorunları düşünmemeye çalışırım.
Davranışsal-Sosyal Olmayan Kaçınma alt boyutu (6 m): İşte/okulda bir şeyleri başarmayı isterim, ama sınırlarımı kabullenmem lazım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=benim için tamamen yanlış, 5=benim için tamamen doğru)
İletişim: