Brazelton Yenidoğan Davranışsal Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Başdaş, Ö., Erdem, E., Elmalı, F., & Kurtoğlu, S. (2018). The Brazelton Neonatal Behavioral Assessment Scale: A validity and reliability study in a Turkish sample. Turkish Journal of Medical Sciences, 48, 399-404. doi: 10.3906/sag-1711-111

Sorumlu Yazar: 
Öznur Başdaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: