Başarı Duyguları Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Can,Y. , Sarıkaya,E. , Bardakçı,S. (2020). Başarı Duyguları Anketinin Türk kültürüne uyarlanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(2), 673-693. doi:10.24106/kefdergi.697110

Sorumlu Yazar: 
Yafes Can
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li likert
İletişim: