Defansif Tıbbın Sonuçları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ünal, Ö. (2020). Defansif tıp uygulamaları, öncülleri ve sonuçları [Yayınlanmamış doktora tezi]. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Sorumlu Yazar: 
Özgün Ünal
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/