Davranış Kimlikleme Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Öğülmüş, S. (1991). Eylem kimlikleme düzeyine, yaş, cinsiyet, sosyoekonomik düzey ve okul türünün etkisi (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: