Okul Öncesi Sosyal Davranış Ölçeği-Akran Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şen, M. ve Teke, N. (2019). Okul Öncesi Sosyal Davranış Ölçeği-Akran Formu: Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 1(20), 82-90.

Sorumlu Yazar: 
Müge ŞEN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: