Dansa Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Durhan, T. A. (2019). Dansa Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 1-1. doi: 10.26466/opus.552080

Sorumlu Yazar: 
Tebessüm Ayyıldız Durhan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: