Dart Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kayapınar, F. Ç., ve Mutlu, E. (2021). 4th International Healt Sciences and Innovation Congress Book, I. Hüseynova (Ed.), Dart Tutum Ölçeği (DTÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması içinde (54-59. ss.). New York; Liberty Publications.

Sorumlu Yazar: 
Ergün Mutlu
Geçerlik: 

Bu çalışmada 0,875 KMO değeri, değişkenlerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir. Ölçeğe dahil edilen faktör yük değerleri ise; 0,254 ile 0,748 arasında olduğu ve faktör yükünü yeterince açıkladığı kabul edilmiştir. Ölçeğin toplam varyansı %41,452 olarak bulunmuştur. Maddeler arası görüntü karşıtı korelasyon değerleri ise 0,622 ile 0,933 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği iç tutarlılık katsayısı ve test tekrar test yöntemiyle incelenmiş, hesaplanan güvenirlik katsayılarının kabul edilebilir sınırlar içerisinde yer aldığı belirlenmiştir. Boyutların güvenilirlik kat sayıları ise 0,565 ile 0,910 arasında değişirken genel güvenirlik katsayısı 0,873 olarak belirlenmiştir.

1. Dart sporu yapmak bana kendimi özel
hissettirir.
2. Dart sporunda başarılı olmaya yönelik
hayaller kurarım.
3. Dart özgüvenimi geliştirdi.
4. Dart sporu bana huzur verir.
5. Dart sporu bana bir şeyleri
başarabildiğimi hissettirir.
6. Dart sayesinde hızlı düşünebiliyorum.
7. Dart tanınırlığımı artırıyor.
8. Dart esnasında kendimi güçlü
hissediyorum.
9. Dart sayesinde sorumluluk duygum
gelişti.
10. Türkiye’deki üst düzey dart
sporcularını takip ederim.
11. Medyada Dart ile ilgili haberleri takip
ederim.
12. Dart oynarken takım arkadaşlarımın
yanımda olması bana güven verir.
13. Dart organizasyonlarında yeni kişilerle
tanışmak beni mutlu eder.
14. Dart sporu ile ilgili bilgi ve gelişmeleri
yakın çevremle paylaşırım.
15. Ailemin dart kariyerimi desteklemesi
beni motive ediyor.
16. Dart sporu sayesinde daha sabırlı
biriyim.
17. Dart sporunda takımdaşlık-kardeşlik
duyguları hissederim.
18. Dart sporu yapmak beni dinlendiriyor.
19. Dart puan hesaplamaları bana keyif
veriyor.
20. Dart oynamayı seviyorum.
21. Dart esnasında zaman hızla akıp gider.
22. Kendimden güçlü rakipleri mağlup
edince keyif alıyorum.
23. Dart maçı esnasında gergin olurum.
24. Tanımadığım kişilerle dart maçı
yapmak beni strese sokar.
25. Kalabalık ortamlarda dart sporu
yapmak beni rahatsız eder.
26. Dartta istediğim sonucu alamayınca
sinirleniyorum.
27. Ailem şehir dışı müsabakaları
olduğunda tedirgin oluyor.
28. Uzun saatler dart antrenmanı yapmak
bana acı verir.
29. Dart sporu bende merak uyandırır.
30. Dart sporu yaparken heyecanlanırım

Derecelendirme: 
5’li likert (1= kesinlikle katılmıyorum-3=kararsızım-5=her zaman)
İletişim: