Daha Fazla Güç Talebi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Orçanlı, K. (2021). Daha Fazla Güç Talebi Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), 1426-1437. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1207

Sorumlu Yazar: 
Kenan ORÇANLI
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: