Çok Yönlü Liderlik Yönelimleri Ölçeği (ÇYLYÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dursun, M., Günay, M. ve Yenel, İ. F. (2019). Çok Yönlü Liderlik Yönelimleri Ölçeği (ÇYLYÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 2(2), 333-347. https://doi.org/10.33712/mana.596370

Sorumlu Yazar: 
Mücahit Dursun
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: